Ympäristön huomiointi

rakennussuunnittelussa

Merkityksellisiä valintoja

Vuonna 2020 ryhdyimme pohtimaan, voisimmeko tehdä enemmän ympäristön puolesta. Rakentamisen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on kolmanneksen luokkaa, joten meidän ammattikuntamme tekemillä valinnoilla on merkitystä. Määräykset asettavat minimitason, mutta voisimmeko pyrkiä parempaan? Jos me suunnittelijoina asetamme tavoitteita asiakkaidemme täytettäväksi, niin pitäisikö meidän vastata itsekin samoihin tavoitteisiin?

Jotta tavoitteemme saisi konkretiaa, lähdimme kehittämään ympäristöjärjestelmää yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassin avulla. Ekokompassin asiantuntijan avulla kartoitimme ympäristövaikutuksemme ja laadimme ympäristöohjelman tavoitteineen. Järjestelmään, jonka auditoi ulkopuolinen asiantuntija, liittyy meidän ympäristölupauksemme.

Ympäristölupauksemme

Me haluamme tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ymmärrämme, että arkkitehtitoimistona vaikutuksemme ympäristöön voi olla pieni, mutta tekemämme työn, eli suunnittelemiemme rakennusten kautta, ilmastovaikutuksemme on todella suuri.

Kun pohditaan millaisiin materiaaleihin, tekniikkaan ja tilaratkaisuihin rakennushankkeessa päädytään, arkkitehdillä on keskeinen rooli hankkeeseen ryhtyvän apuna. Jokaisessa rakennushankkeen vaiheessa tehdään valintoja, joilla on vaikutusta ympäristöön.

Kaikkien asiakkaiden kanssa tavoitteenamme on luottamuksellinen ja pitkäjänteinen yhteistyö, joka muodostaa hyvän pohjan ympäristöasioiden huomioimiselle. Henkilöstön osaamisesta huolehdimme säännöllisellä kouluttamisella, mikä auttaa varmistamaan myös ympäristötavoitteiden saavuttamisen.

Muutamia keinoja

Arkkitehtuuri

Rakentaminen välttämättä kuluttaa raaka-aineita ja tuottaa päästöjä, joten kaikista ekologisinta on jättää ylimääräiset neliöt rakentamatta. Siksi arkkitehti voi helposti pienentää rakennuksen negatiivista ympäristövaikutusta suosimalla tilatehokkaita ja selkeitä suunnitteluratkaisuja.

Suunnitelma tulee sovittaa rakennuspaikan olosuhteisiin, esimerkiksi ilmansuunnat ja muu ympäristö huomioiden. Ympäristötekijöistä aurinko on varmasti yksi suurimmista; nykyisissä energiatehokkaissa rakennuksissa auringon aiheuttama ylilämpö saattaa nousta ongelmaksi. Ratkaisuna voidaan käyttää koneellista jäähdytystä, mutta ekologisempiakin vaihtoehtoja on: etelään suuntautuvien suurien ikkunapintojen välttäminen ja rakennuksen ulkopuolisten varjostusratkaisujen hyödyntäminen.

Voimme pyrkiä vaikuttamaan myös käytettäviin rakenteisiin, rakennusosiin, sisustukseen ja teknisiin järjestelmiin – suunnitteluratkaisuja on varmasti yhtä paljon kuin on arkkitehtejäkin!

Energiamuodot

Meidän tulisi asettaa etusijalle uusiutuvat energialähteet, kuten maalämpö – eikä pelkästään siksi, että energiatodistus suosii niiden käyttöä. Rakennuksessa tuotettu uusiutuva omavaraisenergia säästää paitsi luontoa, mutta myös kukkaroa, sillä se pienentää ostoenergian tarvetta. Uusiutuvaa omavaraisenergiaa on esimerkiksi aurinkopaneeleista ja -keräimistä tuotettu energia, paikallinen tuulienergia ja lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia.

Yksittäisenä toimenpiteenä maalämpö on merkittävin toimenpide rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Puukerrostalot

Puukerrostaloista puhutaan juuri nyt kovasti julkisuudessa. Olemme odottaneet jo pari vuosikymmentä puukerrostalojen nousua, mutta uskomme, että nyt alkaa tapahtua. Syynä tähän on puurakentamiselle suotuisammaksi muuttunut ilmapiiri ja rakentamisen säätelyn muuttuminen sallivampaan suuntaan. Puurakenteet toimivat hiilivarastoina; suurempi puumäärä näkyy hiilijalanjälkilaskennassa positiivisena hiilikädenjälkenä.

Olemme onnekkaita, kun saamme olla mukana puukerrostalojen buumissa. Sipooseen suunnittelemamme kahden puukerrostalon ryhmä on kerännyt alan toimijoiden keskuudessa positiivista huomiota. Rakennus on toteutettu puurakenteisista tilaelementeistä. Koska elementit saapuvat työmaalle täysin viimeisteltynä ja varusteltuna, on rakennusaika tontilla säiden armoilla huomattavasti tavanomaista lyhyempi.