Virtuaalinen, sitouttava ja osallistava

Mikä?

VISIO on arkkitehtitoimisto Avarion kehittämä virtuaalitodellisuutta hyödyntävä sitouttava ja osallistava rakennushankkeen suunnittelupalvelu.

VISIO:n avulla rakennushanke esitellään eri käyttäjäryhmille havainnollisilla malleilla virtuaalitodellisuuden keinoin, mikä mahdollistaa palautteen antamisen oikeaan aikaan.

Miksi?

SUUREMMISSA rakennushankkeissa on useita käyttäjäryhmiä, joilla on arvokasta tietoa siitä, miten suunnitteilla olevan rakennuksen pitäisi toimia tai miten siitä tulisi vielä parempi. Tämän tiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei ole helppoa. Kaksiulotteiset piirustukset eivät pysty välittämään kolmiulotteisen tilan suhteita ja yhteyksiä. Kun lopputulos on yllätys, käyttäjät kokevat, ettei heitä ole kuultu riittävästi suunnittelun aikana, jolloin palautetta alkaa tulemaan vasta valmiista rakennuksesta.

VISIO -palvelussa käyttäjillä ja muilla hankkeen osapuolilla on mahdollisuus tutustua suunnitteilla olevaan kohteeseen ennakkoon, antaa palautetta näkemästään ja kokemastaan. Näin päästään vaikuttamaan suunnitteilla olevan rakennuksen lopputulokseen oikealla hetkellä.

Kun käyttäjät saavat aidosti osallistua suunnitteluun ja pystyvät vaikuttamaan hankkeeseen, he ovat sitoutuneempia, vastoinkäymiset vähenevät, prosessista tulee helpompi ja lopputuloksesta parempi.

Miten?

TUOMME KAIKKI VÄLINEET mukanamme. Opastamme ja ohjaamme. Keräämme palautteen.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous – tehdään yhdessä rakennushankkeestasi parempi.


Puh. 08 311 9500 tai info-oulu@arco.fi