Ranta-Toppilan asuintalot

Meri-Toppilan takapihalla sijaitsee uusi merellinen asuinalue, joka on pienimittakaavainen, kaupunkimaisen tehokas ja kerrosluvultaan matala. Sen esikuvana voidaan pitää suomalaista Perämeren rannikon puukaupunkiperinnettä. Esimerkiksi rakennusten ulkoarkkitehtuuri yhdistelee perinteistä arkkitehtuuria moderneihin ratkaisuihin.
Alueen ensimmäisen asuinkorttelin asuntojakauma on suunniteltu monipuoliseksi, ja se tarjoaa perinteisestä poikkeavia asuntoratkaisuja. Tilaa riittää esimerkiksi peräkammarin vuokralaiselle airbnb-matkaajasta opiskelijaan. Hyvin suunniteltu kortteli tarjoaa myös runsaasti yhteisöllisiä elementtejä.   
Ranta-Toppilan asuintalot
Oulu
Bruttoala yhteensä n. 4450 m2
Asuinrakennuskortteli
Suunnitteluvuosi 2017-2018