Pellervon päiväkoti ja koulu

Pellervon opetusrakennukseen sijoittuvat päiväkoti esikouluineen sekä alakoulun luokat. Päiväkodissa on 160 lasta, koulussa on 150 oppilasta ja henkilökuntaa yhteensä 47.  Lähtökohtana suunnittelussa on muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys esim. osa päiväkodin tiloista soveltuu opetustiloiksi ilman rakennusteknisiä muutoksia.

Rakennus on arkkitehtuuriltaan selkeä ja eri käyttötarkoitukset omaavat tilat ovat suunniteltu omilla tunnusväreillään.

Pellervon päiväkoti ja koulu
Tampere
Bruttoala 3166 m2
Rakennusvuosi 2020-2021