Päiväkoti Raahe Pattastentie

Päiväkotielämää metsän keskellä
Kesällä 2020 valmistui Avarion suunnittelema 108 lapsen päiväkoti Raaheen.
Uuden Pattasten päiväkodin sijoitus tontille on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman hyvät olosuhteet lapsille virikkeisen ja turvallisen arkipäivän viettoon metsän siimeksessä. Kolmeen sakaraan jaettu rakennus tarjoaa suojaiset ja pienilmastoltaan edulliset piha-alueet leikkiin, luonnon tutkimiseen ja yhteisiin ryhmähetkiin.
Päiväkodin  ulkoarkkitehtuurissa on pyritty hakemaan paras tasapaino julkisen rakennuksen juurevan ilmeen ja lapsen mittakaavaisen pienipiirteisyyden välille.
Arkkityyppisellä tavalla hahmottuvat sisäänkäyntinopat luovat lapsiryhmien sisääntuloon erottuvan ja omaleimaisen paikan hengen.
Arkkitehdin omienkin lasten päivittäisen suunnitelmapalautteen pohjalta tavoitteenamme on aina luoda laadukkaan arkkitehtisuunnittelun keinoin elämyksellinen päiväkoti, jossa leikit sujuvat, ja viihtyminen on taattu!
Päiväkoti Raahe Pattastentie
Raahe
Bruttoala 1440 m2
6-ryhmäinen päiväkoti
Valmistumisvuosi 2020
Lapsia 108.