Asuntosuunnittelu

Yksilölliset ratkaisut asiakkaan omista lähtökohdista

Järkevien tilaratkaisujen, kustannustehokkuuden ja aikataulujen pitävyyden saumaton yhdistelmä takaa Avariolla onnistuneen asuntosuunnitteluprojektin.

Laadukkaan asuntosuunnittelun avaimet

Asuntosuunnittelu on arkkitehdin toimenkuvan eräs keskeisimmistä alueista, jossa onnistuminen vaatii kokemusta ja kykyä hahmottaa tulevien asukkaiden tarpeita etukäteen. Me Avariossa pyrimme sovittamaan jokaisen projektin usein ristiriitaisetkin lähtökohdat – normit, määräykset, aiemmin rakennetun ympäristön, asemakaavat ja tilaajat toiveet – toimivaksi ja tehokkaaksi suunnittelupaketiksi. Suunnittelemiamme asuntokohteita on viime vuosina valmistunut Oulun, Vantaan ja Espoon kasvukeskuksiin.

Miksi Avario asuntosuunnittelijaksi?
  • Pitkä kokemus asuntosuunnittelusta
  • Syvällinen tuntemus normeista ja määräyksistä
  • Korkeatasoinen arkkitehtuuri
  • Järkevät tilaratkaisut
  • Tarkat aikataulut ja erinomainen toimitusvarmuus.

Oppia kerrostalosuunnittelun historiasta

Kerrostalo-sanan määritelmästä riippuen ensimmäisen kerrostalon voidaan katsoa nousseen Suomeen jo 1700-luvulla, mutta todelliseen vauhtiin kerrostalorakentaminen pääsi maassamme vasta 1800-luvun lopussa. Aikojen saatossa kerrostalosuunnittelussa on nähty monta trendiä aina 1900-luvun alun jugendtyylistä ja funktionalismista 1960-luvun betonilähiöihin ja nykyajan ekologisiin asuintiloihin. Me Avariolla opimme historiasta, ja suunnittelemme rakennuksia, joissa esteettiset arvot yhdistyvät asukkaiden tarpeet huomioiviin ratkaisuihin.

Asuntosuunnittelukohteet rakennusliikkeille

Avarion kerrostalosuunnittelu perustuu korkeatasoiseen arkkitehtuuriin, järkeviin tilaratkaisuihin ja suunnitelmien toimitusvarmuuteen, mikä onkin toimivana yhdistelmänä tuonut asiakkaiksemme laajan joukon rakennusliikkeitä. Parempi käyttäjälähtöisyys on yksi suunnittelumme kulmakivistä, sillä asukkaiden toiveet ja tarpeet ovat meille tärkeitä. Myös asuntojen tekninen muuntojoustavuus ja elinkaarilaadun lisääminen ovat osa käyttäjälähtöistä suunnittelua.  

Asuntosuunnittelun referenssejä