Asuntosuunnittelu

Yksilölliset ratkaisut asiakkaan omista lähtökohdista

Järkevien tilaratkaisujen, kustannustehokkuuden ja aikataulujen pitävyyden saumaton yhdistelmä takaa Avariolla onnistuneen asuntosuunnitteluprojektin.

Laadukkaan asuntosuunnittelun avaimet

Oppia kerrostalosuunnittelun historiasta

Kerrostalo-sanan määritelmästä riippuen ensimmäisen kerrostalon voidaan katsoa nousseen Suomeen jo 1700-luvulla, mutta todelliseen vauhtiin kerrostalorakentaminen pääsi maassamme vasta 1800-luvun lopussa. Aikojen saatossa kerrostalosuunnittelussa on nähty monta trendiä aina 1900-luvun alun jugendtyylistä ja funktionalismista 1960-luvun betonilähiöihin ja nykyajan ekologisiin asuintiloihin. Me Avariolla opimme historiasta, ja suunnittelemme rakennuksia, joissa esteettiset arvot yhdistyvät asukkaiden tarpeet huomioiviin ratkaisuihin.

Asuntosuunnittelukohteet rakennusliikkeille

Avarion kerrostalosuunnittelu perustuu korkeatasoiseen arkkitehtuuriin, järkeviin tilaratkaisuihin ja suunnitelmien toimitusvarmuuteen, mikä onkin toimivana yhdistelmänä tuonut asiakkaiksemme laajan joukon rakennusliikkeitä. Parempi käyttäjälähtöisyys on yksi suunnittelumme kulmakivistä, sillä asukkaiden toiveet ja tarpeet ovat meille tärkeitä. Myös asuntojen tekninen muuntojoustavuus ja elinkaarilaadun lisääminen ovat osa käyttäjälähtöistä suunnittelua.  

Asuntosuunnittelun referenssejä