“Täällä luova työ pääsee vauhtiin”

Arkkitehtinä työskentelevän Minna Niemen mielestä Avario on pisimmälle kehitetty yritys, jossa hän on koskaan työskennellyt. Seuraavassa jutussa sukelletaan tarkemmin Minnan ajatuksiin aiheesta.

“Olen hyvin vaikuttunut tästä toimistosta”, Minna Niemi kertoo kuvaillessaan Avariota. “Avario on uuden sukupolven yritys, jossa työtekijöiden laaja-alainen hyvinvointi nähdään kilpailuvalttina. Täällä luova työ pääsee vauhtiin ilman raskasta alkuvalmistelua. Oleellisessa roolissa ovat jokapäiväiset työvälineet, älymallinnusohjelmat, joiden sovellettavuuden projekteihin Avario on vienyt aivan omalle tasolle. Työskentelyn nopeutumisella ja kyvyllä reagoida ripeästi asiakkaiden tarpeisiin on suora yhteys myös työtyytyväisyyteen. Suunnittelu nähdään vastavuoroisena prosessina.”

Myös työyhteisö saa Minnalta kiitosta osakseen. “Mutkaton ilmapiiri ja mikromanageroinnin poissaolo mahdollistavat oman persoonallisen panoksen antamisen. Täällä kaikilla on omat erityistaitonsa. Hallittu tiimityöskentely ja tarpeeksi laaja henkilöstö tuovat uskottavuutta suuriinkin hankkeisiin.” Työpaikkana Avario sopii Minnan mielestä eteenpäin haluavalle ihmiselle. “Työelämässä tarvitaan nyt moniulotteisuutta. Toimivien koneiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan luovuutta, talotekniikan ja ekologian ymmärrystä sekä sosiaalista älykkyyttä.”