Avario ostaa Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy:n liiketoiminnan

.

Arkkitehtitoimisto Avario on ostanut oululaisen vuonna 1994 perustetun Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy:n
liiketoiminnan sen perustajalta arkkitehti Kari Huotarilta. Kaupan tavoitteena Avarion puolesta on vahvistaa erityisesti
korjausrakentamisen suunnittelun resursseja ja laajentaa asiakaspohjaa.
Yrityskaupan jälkeen Kari Huotari jää pois suunnittelutehtävistä. Kaupan myötä Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy:n
kolme työntekijää siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä Avario Oy:n työntekijöiksi. Kaupan myötä Avarion vastuulle
siirtyvät myös ostettavan yrityksen koko liiketoiminta asiakasprojekteineen, arkistoineen ja liiketoimintaan liittyvine
muine vastuineen.


Avarion toimitusjohtaja Matti Haikola kommentoi:
”Viimevuotinen aiempi yritysostomme saa nyt hienon jatkon mahdollisuudesta päästä palvelemaan entistäkin
laajemmin Oulun talousalueen rakennuttajatahoja. Kari Huotarin toimisto on tehnyt pitkäjänteistä ja ansiokasta työtä
oululaisten rakennusten suunnittelussa. Odotan innolla niitä uusia suunnittelutöitä, mitä saamme hoitaaksemme
yritysoston myötä. Korjausrakentamisen suunnittelun tarve on tulevaisuudessa lisääntyvä, ja osaavien suunnittelijoiden työpanosta
tarvitaan mm. sisäilmaongelmaisten ja toiminnallisesti vanhentuneiden kiinteistöjen korjaushankkeisiin.”


Kari Huotari kommentoi:
”Pitkäaikainen toimintani pää- ja arkkitehtisuunnittelijana on saapunut muutoshetkeen. Yritykseni liiketoiminnan
myynti Avario Oy:lle on jatkumo omalle ja toimistoni henkilökunnan vuosien mittaiselle suunnittelutyölle. Matti
Haikolan johtama toimisto jatkaa yritykseltäni siirtyviä suunnitteluprojekteja. Työntekijöiden siirtyminen mahdollistaa
katkeamattoman suunnittelutöiden hoidon. Kiitän kaikkia tilaajia ja yhteistyökumppaneita menneiden vuosien
yhteisistä hoidetuista suunnittelu- ja rakennushankkeista. Olen tyytyväinen, että projektit ja rakennushankkeet
siirtyvät hyviin käsiin.”